• Penghasilan Disertasi-305x305.jpg
1

PENGHASILAN DISERTASI BERKUALITI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK

Regular price
RM 88.00
Sale price
RM 88.00
Regular price
RM 0.00
Worldwide shipping | Booklinks
Worldwide shipping
Secure payments | Booklinks
Secure payments
Authentic products | Booklinks
Authentic products

Buku Penghasilan Disertasi Berkualiti dalam Pendidikan Matematik
dikonseptualisasikan dengan berasaskan pengalaman lebih daripada 30
tahun sebagai penyelia tesis dan disertasi dan pengalaman lebih daripada
15 tahun sebagai pensyarah kursus penyelidikan dalam pendidikan
matematik peringkat sarjana di Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
Buku ini membekalkan panduan asas tentang aspek penting bagi proses penulisan
disertasi daripada tajuk kajian sehingga kepada lampiran kajian, dengan penekanan
kepada aspek fungsi dan bentuk. Buku ini juga merumuskan standard pelaporan
semasa bagi manuskrip disertasi yang boleh menghasilkan suatu bentuk komunikasi
saintifik yang kukuh, koheren, mudah, elegan, dan berkualiti.