• Aplikasi Kaedah Fuzzy Delphi dalam Penyelidikan Sains Sosial Final Print-305x305.jpg
1

APLIKASI KAEDAH FUZZY DELPHI DALAM PENYELIDIKAN SAINS SOSIAL

Regular price
RM 35.00
Sale price
RM 35.00
Regular price
RM 0.00
Worldwide shipping | Booklinks
Worldwide shipping
Secure payments | Booklinks
Secure payments
Authentic products | Booklinks
Authentic products

Buku ‘Aplikasi Kaedah Fuzzy Delphi Dalam Penyelidikan Sains Sosial’ ini adalah sebuah buku kaedah
penyelidikan yang semakin mendapat tempat dalam kalangan penyelidik masa kini. Buku ini
berupaya menjadi medium rujukan yang signifikan dan eksklusif kepada penyelidik dan sarjana yang
berusaha mencari kaedah terkini dalam menghasilkan laporan ilmiah atau tesis sarjana dan kedoktoran.
Buku ini ditujukan khas kepada pelajar yang sedang menyiapkan kertas kajian/ kertas projek/ disertasi/
tesis dan yang seumpamanya diperingkat Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Ijazah Doktor
Falsafah sama ada di kolej, Institusi Pendidikan Guru Malaysia (IPGM), Institusi Pendidikan Tinggi Awam
(IPTA) dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS).